Dijeta

Mnoge dijete koje se preporučuju, te mnogi preparati za mršanje su nekorektni prema onome ko ih sprovodi. Opravdane su samo one dijete koje se provode u toku nekih bolesti. Potrebe za ishranom razlikuju se kvalitativno i kvanti­tativno zavisno od životnog doba, fizičke aktivnosti, trudnoće, dojenja, stresova, bolesti itd. Dijeta... more →
Posted in: Savjeti i recepti

Hrana

Od velike važnosti za održanje zdravlja je kako smo uredili svoj dnevni život i na koji način udovoljavamo svojim fiziološkim, tjelesnim i duševnim potrebama. Hrana je čovjeku potrebna za izgradnju i obnovu tkiva, rasta i razvitka tijela i stvaranja energije. Mora odgovarati kvalitetom i količinom. Liječenje mnogih bolesti... more →
Posted in: Savjeti i recepti