Gdje se nalazimo

Apoteka se nalazi u ulici Džamijska br. 7 u Hrasnom (nedaleko od džamije u Hrasnom).
Uvećanjem Google mape možete vidjeti tačnu lokaciju apoteke te je pronaći bez problema.