Sistem organa za mokrenje

U ovu grupu spadaju organi čija je namjenska funkcija izlučivanje mokraće. Centralni organ ovog sistema, bubreg, izlučuje mokraću dok ostali služe kao odvodni putevi. U ovaj sistem spadaju: bubrezi, mokraćovod, mokraćni mjehur i mokraćna cijev. BUBREZI Bubrezi su paran organ težak od 120-200 gr, koji svojim oblikom podsjećaju... more →
Posted in: Ljudski organizam

Probavni sistem

Probavni sistem je sistem organa za varenje i ima zadatak da u ljudsko tijelo unese hranu, da dobivenu hranu djelovan­jem svojih sokova preradi kako bi postala upotrebljiva za or­ganizam, te da nesvarene djelove izbaci van organizma. Na ovaj način pomenuti sistem se bavi podmirenjem organizma kao cjeline. Probavni sistem se sastoji... more →
Posted in: Ljudski organizam

Sistem organa za disanje

Disajni sistem je skup organa koji imaju zajedničku funkciju, a to je izmjena plinova u organizmu. Na ovaj način u organizam se unosi kiseonik neophodan za život i rad svih organa i tkiva i da se iz organizma izbace produkti razmjene gasova. Tačnije rečeno, samom disanju tj. razmjeni gasova najviše služe pluća dok ostali... more →
Posted in: Ljudski organizam

Limfni sistem

Veoma interesantan i važan sastavni dio čitavog žilnog sistema.U limfnim žilama se sakuplja limfa, a limfni sudovi vrše drenažu limfe, izlivaju je u venski sistem i na tom putu prolaze kroz limfne žlijezde. Limfne žlijezde su najčešće grupisane i nalaze se na stablu dovodnih i odvodnih žila a na­jveće grupacije se nalaze... more →
Posted in: Ljudski organizam
1 31 32 33 34