Lokomotorni aparat

kosti-i-misiciOkosnicu čovječijeg organizma čine kosti koje spojene u jedinstven skelet daju osnovni oblik tijela. Građene su od koštanog tkiva, a prema izgledu mogu se dijeliti u tri grupe i to:

  • duge
  • kratke
  • pločaste kosti.

Kost je obložena jednom tankom i čvrstom membranom koja je bogata živčanim nitima. Kosti imaju još jednu važnu funkciju, a to je da se u koštanoj moždini stvara veliki broj crvenih krvnih zrnaca pogotovo kod mladih osoba. Sa starenjem dolazi do degeneracije same moždine, i funkcija stvaranja crvenih krvnih zrnaca se polako gubi. Proces rasta kostiju traje do dvadesete ili dvadeset druge godine života, sa izuzet­kom ključne kosti koja svoje okoštavanje nastavlja sve do dvadeset pete godine.

Središnju okosnicu cijelog organizma čini kičma koja se kod čovjeka znatno razlikuje od kičme svih ostalih kičmenjaka. Ova razlika uslovljena je uspravnim stavom čovjeka.
Kičmeni stub se sastoji od 33 ili 34 pršljena što je u ovis­nosti od toga da li je trtična kost sastavljena od četiri ili pet segmenata.

Po mjestu gdje se nalaze na kičmenom stubu, pršljenovi se dijele na

  • vratne (7)
  • grudne (12)
  • slabinske (5)
  • krstačne (5)
  • trtične (4 ili 5).

Kičmeni stub na svom gornjem kraju nosi glavu, a za ek­stremitete je vezan pomoću lopatičnog i karličnog pojasa. U kičmenom kanalu, kao dio živčanog sistema, nalazi se kičmena moždina i njena osnovna uloga je prenos nervnih impulsa između mozga i perifernih živaca.

GRUDNI KOŠ

Grudni koš je koštani obruč koji izgrađuje dvanaest pari rebara i grudna kost, a u njemu su smješteni važni organi krvo­toka i disajnog sistema. Na njega se uklapa rameni obruč koji izgrađuju s prijeda postavljena i u obliku slova S ključna kost i straga smještena lopatica

KOSTI  GORNJIH  I  DONJIH  EKSTREMITETA

U kosti gornjih ekstremiteta se ubrajaju kosti nadlaktice, podlaktice i kostur šake, a u kosti donjih ekstremiteta se ubra­jaju natkoljenica, potkoljenica i kostur stopala.

Kosti se međusobno mogu spajati i tada među njima nas­taje čvrst spoj koji onemogućava gibanje ili između njih pos­toji mogućnost izvođenja aktivnih ili pasivnih pokreta. Kod

nepokretnih spojeva kosti su povezane tkivom koje isključuje gibanje, a spoj koji omogućava izvođenje pasivnih i aktivnih poreta naziva se zglob. Zglobovi se sastoje od određenih ele­menata koji svi zajedno služe istoj funkciji – vršenje pokreta.

U svakom zglobu se ne mogu vršiti sve vrste pokreta.

Svaki pokret osim kruženja ima i svoj protivpokret koji vraća zglob u prethodni položaj.

Jedan od najvažnijih elemenata koji drži u kontaktu zglobna tijela jeste atmosferski pritisak koji na svaki kvadratni centimetar zgloba vrši pritisak od jednog kilograma

MIŠIĆI

Mišići su organi izgrađeni od mišićnog tkiva čiji je prven­stveni zadatak vršenje pokreta organa, pojedinih djelova tijela ili cijelog organizma. Prema svojoj građi, mišići se dijele na poprečno prugaste, glatke i srčani mišić. Poprečno prugasti mišići se kontrahuju pod uticajem naše volje. Oni su sastavni dio lokomotomog aparata, a pripajaju se kostima pomoću tetiva.

Kontrakcija glatkih mišića ne zavisi od uticaja naše volje kao npr. kontrakcija želuca. Srčani mišić zauzima posebno mjesto medu mišićima s obzirom na građu i funkciju, jer po gradi je to poprečno prugasti, a po funkciji glatki mišić. Skeletni mišići imaju svoje pomoćne organe koji su neophodni za normalno obavljanje njihove funkcije a to su tetive, aponevroze i fascije.

Tetiva predstavlja krajnji dio mišića kojim on polazi sa kosti ili na njoj završava. Ova veza građena je od izuzetno čvrstog i gustog vezivnog tkiva koje na mjestu spoja sa kosti direktno prelazi u pokosnicu. Svaki mišić ima vlastitu ovojnicu koja ga odvaja od drugih mišića. Svi ovi organi se nalaze u stanju određene napetosti koja se naziva mišićni tonus. Pod uticajem raznih vanjskih i unutarnjih faktora ovaj tonus se može povećavati ili smanjivati. Treba još reći da sam red mišićne ćelije još uvijek nije u potpunosti poznat.

Posted in: Ljudski organizam

Leave a Comment

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.