Spolni organi

Spolni organi su jedini organski sistem čovječijeg or­ganizma koji je potpuno različit kod žene i muškarca, a jedina zajednička funkcija je održanje vrste. Kod muškarca je ova funkcija vezana za dug period od puberteta pa do starosti a kod žena počinje sa pubertetom a završava između 40 i 50-te godine života. Ovaj aparat... more →
Posted in: Ljudski organizam

Sistem organa za mokrenje

U ovu grupu spadaju organi čija je namjenska funkcija izlučivanje mokraće. Centralni organ ovog sistema, bubreg, izlučuje mokraću dok ostali služe kao odvodni putevi. U ovaj sistem spadaju: bubrezi, mokraćovod, mokraćni mjehur i mokraćna cijev. BUBREZI Bubrezi su paran organ težak od 120-200 gr, koji svojim oblikom podsjećaju... more →
Posted in: Ljudski organizam

Probavni sistem

Probavni sistem je sistem organa za varenje i ima zadatak da u ljudsko tijelo unese hranu, da dobivenu hranu djelovan­jem svojih sokova preradi kako bi postala upotrebljiva za or­ganizam, te da nesvarene djelove izbaci van organizma. Na ovaj način pomenuti sistem se bavi podmirenjem organizma kao cjeline. Probavni sistem se sastoji... more →
Posted in: Ljudski organizam

Sistem organa za disanje

Disajni sistem je skup organa koji imaju zajedničku funkciju, a to je izmjena plinova u organizmu. Na ovaj način u organizam se unosi kiseonik neophodan za život i rad svih organa i tkiva i da se iz organizma izbace produkti razmjene gasova. Tačnije rečeno, samom disanju tj. razmjeni gasova najviše služe pluća dok ostali... more →
Posted in: Ljudski organizam
1 31 32 33 34