Angina pectoris

Anginom pectoris naziva se bolest koja se manifestuje bolnim stezanjem u grudnom košu, najčešće iza grudne kosti. Bol je karakteristična po svojoj jačini i smijeru širenja. Iza grudne kosti javlja se bol, snažna, u vidu stezanja sa širenjem u vrat i ramena, obično lijevo.   Karakteristika napada je da traje od 1-5 minuta,... more →
Posted in: Bolesti, Savjeti i recepti

Nervoza srca

Da li je pravilnije napisati “nervoza srca” ili “srce neurotičara”? Nervoza srca u suštini nije nikakva srčana bolest, već se radi o subjektivnim tegobama koje mogu da se manifestuju kao srčani nemir, napetost u grudima sa lupanjem srca, gubljenje daha sa osjećajem “srca u grlu”, probadanje... more →
Posted in: Bolesti, Savjeti i recepti

Funkcije ljudskog organizma

Podražljivost, sposobnost primanja podražaja, prilagođavanja i izmjena tvari (metabolizam) su osnovne osobine živog svijeta. Životinjski i biljni svijet se bitno razlikuju jedan od drugog. Biljke mogu stvarati organske tvari iz zemlje, vode i sunčeve energije. Ali životinje i čovjek ne mogu. Priroda je složen sistem međusobno... more →
Posted in: Ljudski organizam

Nervni ili živčani sistem

Ovo je organski sistem čovječijeg tijela koji uspostavlja vezu sa vanjskim svijetom i sredinom u kojoj živimo. Nepre­stano nas obavještava o promjenama koje su važne za rad i život organizma. Ovaj sistem sačinjavaju: centralni nervni sistem sa perifernim živcima somatski (autonomni) nervni sistem osjetila (čula). Osnovu... more →
Posted in: Ljudski organizam
1 30 31 32 33 34