Vrba

vrbaLATINSKI NAZIV: Salix alba
PORODICA: Salicaceae

NARODNI NAZIV: bijela vrba OPIS: Visoko drvo, sive, ispucale kore, vitkih grana. Lišće je kopljasto obraslo sitnim prileglim dlačicama. Vrba u cvatu je simbol nadolazećeg proljeća. Cvjetovi nazvani “mace”, javljaju se prije listanja. Najveće listove u porodici vrba ima vrba Iva. Koristi se kora biljke.

SADRŽI: Fenol glikozide: salicin, picein, triandrin, sa esterima salicilne kiseline i salicil alkohola, salikortin, salirepozid. Prisutni su i tanini, katehini, flavonoidi, P-kumarinska kiselina itd.

UPOTREBA: Vrba je primjer kako se po hemijskom sastavu u novije vrijeme određuje polje dejstva biljke. Interesantno je, stari narodi su i bez laboratorija i znanja o hemijskom sastavu sa velikom preciznošću znali odrediti gdje i kada upotrijebiti vrbu kao lijek.
Reumatizam, giht, povišena temperatura, bolovi u zglobovima.
Protiv pomenutih bolesti:
– vrba………………   10 grama
– brezov list……………   15 grama
– suručica…………….   15 grama
– kantarion……………   10 grama
Pravi prirodni anti-reumatik, bez neželjenih dejstava za razliku od hemijskih sredstava.
Kora vrbe kuhana u vinu, začudo, lijek je protiv kurjih očiju. U ovom slučaju upornost se isplati.
Kora vrbe umiruje živce i umanjuje želju za sexom.

TINKTURA: 2-3 puta po 15-20 kapi na dan.